Prejsť na obsah

Spoločnosť  Stonadent spol. s.r.o. ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „,GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1. COOKIES

Súbor cookies je malý dátový súbor, ktorý server webovej stránky odošle do vyhľadávača a ktorý sa potom uloží do počítača používateľa. Keď používateľ znova navštívi tú istú webovú stránku, vyhľadávač odošle tieto údaje späť na server webovej stránky. Cookies sa bežne používajú na rozoznávanie používateľov, ukladanie používateľských nastavení atď., čím sa zjednodušuje používanie webových stránok.

Samotné cookies nepredstavujú pre počítače žiadnu hrozbu. Súbory cookies sú však dôležité v súvislosti s otázkou ochrany súkromia, pretože webová stránka používa súbory cookies na ukladanie všetkých informácií, ktoré sa o návštevníkovi dozvie, a tak môže postupne zistiť záujmy konkrétneho používateľa. Cookies však v žiadnom prípade nemožno použiť na odhalenie totožnosti návštevníka.

Informácie získané z cookies sa môžu použiť na cielenú reklamu, štatistické vyhodnotenie správania návštevníkov a podobne. Tieto informácie však možno získať aj bez cookies a preto by sa ich použitie nemalo považovať za zvlášť nebezpečné.

KDE COOKIES POUŽÍVAME?

Na webovej stránke www.stonadent.sk

PREČO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?

Súhrnne možno povedať, že súbory cookies sa používajú na optimálne nastavenie informácií poskytovaných prostredníctvom všetkých webových stránok, odkazov a iných častí webovej stránky. Cookies nespomaľujú prehliadanie webu.

TECHNICKÉ COOKIES

Ak by váš prehliadač nepoužíval súbory cookies, webová stránka by nefungovala správne. Napríklad stránka si nebude pamätať údaje, ktoré ste zadali, a museli by ste ich zadávať zakaždým znova.

COOKIES TRETÍCH STRÁN

Na poskytovanie určitých služieb používame partnerov. Títo partneri tiež používajú cookies. Tieto súbory cookies spravujú tretie strany a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. Takéto cookies tretích strán sú zvyčajne zo systémov, ktoré poskytujú reklamu alebo analyzujú návštevnosť. Na našich webových stránkach používame na zacielenie reklamného obsahu anonymné identifikátory a súbory cookies tretích strán.

ANALYTICKÉ COOKIES

Analytické súbory cookies nám pomáhajú neustále zlepšovať naše webové stránky sledovaním štatistík, ako sú napr. celková návštevnosť webových stránok alebo počet kliknutí na konkrétne tlačidlo, atď. Ako analytické nástroje používame služby Google Analytics, Google AD Sense, Google Tag manager, Hotjar.

MARKETINGOVÉ COOKIES

Cookies vám nemôžu posielať žiadne e-maily. Ich úlohou je zobrazovať webové stránky podľa vašich preferencií a zabezpečiť, aby ste neboli zaťažovaní niečím, čo vás nezaujíma. Používame nástroje od spoločnosti Facebook, Google.

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES

Používaním webovej stránky stonadent.sk potvrdzujete, že súhlasíte s používaním cookies. Používanie súborov cookies môžete obmedziť, alebo zablokovať v nastaveniach webového prehliadača.

SPRÁVA SÚBOROV COOKIES

Cookies sú povolené prehliadačom a môžete ich spravovať vy sami. Existuje niekoľko možností:
– Môžete zablokovať (= zakázať) cookies. Ak tak urobíte, niektoré webové stránky sa nemusia zobraziť správne a niektoré funkčné časti nemusia fungovať tak, ako ste zvyknutí.
– Môžete spravovať, alebo mazať cookies, ale v takom prípade nemusia niektoré časti webovej stránky fungovať správne.

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIE COOKIES V RÔZNYCH PREHLIADAČOCH?

Tu nájdete informácie o nastavení konkrétneho prehliadača:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer a Edge
Safari
Užitočné odkazy:
Viac informácii o cookies Google, YouTube
Viac informácii o cookies LinkedIn
Viac informácii o cookies Facebook

PODMIENKY UKLADANIA A SPRACÚVANIA COOKIES SÚ NASLEDOVNÉ:

– Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

– V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

 1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,

 2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam stonadent.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

  – Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

  – Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

  – V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok dentalcentrumnivy.eu, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

 

2. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY

Webstránka www.stonadent.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

 

3. ZÁUJEMCOVIA O PRÁCU V NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť nám zaslať Váš životopis (CV), na základe ktorého môžete byť vybraný a zamestnaný v našej spoločnosti. Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise spracúvať potrebujeme tiež Váš súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu, bohužiaľ, nebude z našej strany možné Vami zaslaný životopis prezerať, na základe čoho o Vašej žiadosti o práci v našej spoločnosti ani nebudeme vedieť. V súvislosti so zaslaným životopisom o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu Vami uvedených údajov v tomto životopise, pričom ide najmä o: meno, priezvisko, tel. č. a e-mailová adresa. Osobné údaje za účelom vyhodnocovania životopisov uchovávame po dobu 1 roka.

 

4. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, dostávate sa do pozície tzv. dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom online objednanie a priameho marketingu (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov).
Počas online objednania sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno apriezvisko,
 • popis žiadaného zákroku a problému,
 • telefonický kontakt,
 • emailová adresa,
 • dátum a čas


V prípade, ak ste udelili našej spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov pre priamy marketing, naša spoločnosť ich spracúva  na zasielanie komerčných, ako aj nekomerčných správ na poskytnutú emailovú adresu, nasledovné osobné údaje:

 • meno apriezvisko;
 • emailová adresa;
 • dátum narodenia.


Vaše osobné údaje sú spracúvané pomocu počítačového sofvéru ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci spoločnosti. Osobné údaje pre priamy marketing nie sú zdieľané so žiadnymi tretími stranami a sú výlučne spracúvané pre priamy marketing spoločnosti.
Osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Osobné údaje poskytnuté na online objednanie budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú k naplneniu požadovaného dopytu z Vašj strany.

Vaše osobné údaje budú uchovávané iba na základe Vami udeleného súhlasu a preto v prípade jeho odvolania Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté alebo zlikvidované na základe Vašich pokynov. Odovzdaním, resp. likvidáciou Vašich osobných údajov sa naše spracúvanie Vašich osobných údajov končí. Údaje pre priamy marketing budú spracúvané až do odvolania súhlasu, ktorým ich spracúvanie bolo umožnené.

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: ordinacia@stonadent.sk alebo poštou na adresu: Stonadent spol. s.r.o., Rovniankova 14 , 851 02 Bratislava.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykonáme po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: ordinacia@stonadent.sk alebo poštou na adresu: Stonadent spol. s.r.o., Rovniankova 14 , 851 02 Bratislava.

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: ordinacia@stonadent.sk alebo poštou na adresu: Stonadent spol. s.r.o., Rovniankova 14 , 851 02 Bratislava.

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.